Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego

Dnia 16-03-2017 godz. 14:56:43

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 58 0 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 23 0 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 0 1 1