Narzędzia:

Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Dnia 16-03-2017 godz. 15:18:49

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 77 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 57 1 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 19 0 4 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 1 0 1