Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

Dnia 16-03-2017 godz. 15:15:12

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 76 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 54 1 3 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 20 3 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1