Narzędzia:

Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim

Dnia 16-03-2017 godz. 15:12:47

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 56 0 2 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 2 21 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 1 1 1