Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Dnia 16-03-2017 godz. 15:05:25

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 1 Przeciw: 80 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 1 56 1 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 0 23 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 1 1 1