Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-03-2017 godz. 15:02:30

Poprawka 6-8, 10, 12-14

Za: 68 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 11 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 57 0 1 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 9 4 10 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1