Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-03-2017 godz. 15:01:12

Poprawka 4, 9

Za: 25 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 1 55 2 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 23 0 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 0 1 1