Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Dnia 16-03-2017 godz. 14:52:54

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 57 0 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 22 22 0 0 11
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1