Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wycofania z Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Dnia 03-03-2017 godz. 15:48:34

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 49 Przeciw: 12 Wstrzymało się: 7 Nie głosowało: 32