Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wycofania z Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Dnia 03-03-2017 godz. 15:47:46

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 11 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 32