Narzędzia:

Ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Dnia 03-03-2017 godz. 15:45:52

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 70 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 30
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 49 49 0 0 15
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 20 20 0 0 13
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2