Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy

Dnia 03-03-2017 godz. 15:41:55

Poprawka 1

Za: 70 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 30
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 50 50 0 0 14
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 18 18 0 0 15
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1