Narzędzia:

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Dnia 03-03-2017 godz. 15:36:17

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 52 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 53 51 0 2 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 1 26 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 2 0 1