Narzędzia:

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Dnia 03-03-2017 godz. 15:35:47

Poprawka 22

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 53 52 0 1 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 26 26 0 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2