Narzędzia:

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Dnia 03-03-2017 godz. 15:35:16

Poprawka 21

Za: 32 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 53 3 49 1 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 27 0 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1