Narzędzia:

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Dnia 03-03-2017 godz. 15:34:07

Poprawka 17

Za: 29 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 53 0 51 2 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 27 0 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1