Narzędzia:

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Dnia 03-03-2017 godz. 15:33:22

Poprawka 14

Za: 28 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 54 0 53 1 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 26 26 0 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1