Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego

Dnia 14-06-2012 godz. 17:50:59

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 63 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7