Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

Dnia 14-06-2012 godz. 17:48:55

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 93 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7