Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzonego w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r.

Dnia 14-06-2012 godz. 17:46:22

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 92 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8