Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w związku z objęciem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej

Dnia 14-06-2012 godz. 17:45:09

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 90 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 9