Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 14-06-2012 godz. 17:43:51

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 15