Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-06-2012 godz. 18:11:00

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 10