Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo bankowe, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych

Dnia 14-06-2012 godz. 18:09:49

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 91 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 9