Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych

Dnia 14-06-2012 godz. 18:08:21

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 91 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 9