Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

Dnia 14-06-2012 godz. 18:06:35

Poprawka 1, 2, 4

Za: 63 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 9