Narzędzia:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych

Dnia 14-06-2012 godz. 18:03:21

Poprawka 5

Za: 34 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 9