Narzędzia:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych

Dnia 14-06-2012 godz. 18:02:46

Poprawka 4

Za: 63 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 8