Narzędzia:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych

Dnia 14-06-2012 godz. 18:01:54

Poprawka 3

Za: 34 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8