Narzędzia:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych

Dnia 14-06-2012 godz. 18:01:17

Poprawka 1

Za: 92 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8