Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-02-2017 godz. 21:58:41

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 21 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 60 0 60 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 20 1 2 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 0 1 1