Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 500-lecia Reformacji

Dnia 01-02-2017 godz. 22:10:52

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 40 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 17 Nie głosowało: 19