Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 500-lecia Reformacji

Dnia 01-02-2017 godz. 22:10:22

Poprawka 9

Za: 45 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 14 Nie głosowało: 15