Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 500-lecia Reformacji

Dnia 01-02-2017 godz. 22:10:02

Poprawka 8

Za: 25 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 14 Nie głosowało: 14