Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 500-lecia Reformacji

Dnia 01-02-2017 godz. 22:09:32

Poprawka 7

Za: 66 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 15 Nie głosowało: 16