Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 500-lecia Reformacji

Dnia 01-02-2017 godz. 22:08:45

Poprawka 4

Za: 46 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 12 Nie głosowało: 15