Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-02-2017 godz. 22:02:15

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 57 Przeciw: 21 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 56 0 2 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 1 19 3 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 2 0 1