Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Dnia 11-01-2017 godz. 17:40:57

Poprawka

Za: 17 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 31