Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Dnia 11-01-2017 godz. 17:39:53

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 63 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 63 62 1 0 1
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 20 0 20 0 13
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 1 0 1