Narzędzia:

Dnia 11-01-2017 godz. 12:53:44

Za: 16 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 39
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 45 0 45 0 19
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 16 16 0 0 17
Senatorowie niezrzeszeni 3 0 0 0 0 3