Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Dnia 11-01-2017 godz. 17:47:20

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 13
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 63 63 0 0 1
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 22 19 0 3 11
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1