Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Dnia 11-01-2017 godz. 17:41:31

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 63 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 32
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 63 62 0 1 1
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 3 0 3 0 30
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 0 1 1