Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej

Dnia 20-12-2016 godz. 13:19:05

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 72 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 28
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 56 56 0 0 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 16 16 0 0 17
Senatorowie niezrzeszeni 3 0 0 0 0 3