Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego

Dnia 20-12-2016 godz. 11:58:11

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 25
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 55 55 0 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 20 19 0 1 13
Senatorowie niezrzeszeni 3 0 0 0 0 3