Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016

Dnia 16-12-2016 godz. 15:05:35

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 57 0 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 26 25 0 1 7
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2