Narzędzia:

Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Dnia 16-12-2016 godz. 15:04:45

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 58 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 58 0 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 0 26 1 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 2 0 1