Narzędzia:

Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Dnia 16-12-2016 godz. 15:03:43

Poprawka 13, 15

Za: 60 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 58 0 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 26 2 1 23 7
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 0 2 1