Narzędzia:

Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Dnia 16-12-2016 godz. 15:02:06

Poprawka 1-6, 8-11, 14

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 57 0 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 27 0 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1