Narzędzia:

Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Dnia 16-12-2016 godz. 15:01:07

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 29 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 56 0 56 0 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 27 0 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1