Narzędzia:

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Dnia 16-12-2016 godz. 14:55:31

Poprawka 2, 5

Za: 59 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 58 0 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 1 27 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 2 0 1